MƯỚP

Tui vốn dễ ăn nhưng lại ghét nhất món mướp. Ở quê tui, cây chi khó trồng chớ cây mướp dễ trồng nhứt: trồng ngoài đất trảng nắng cháy, hột rớt bờ tre cũng mọc lên cây mướp, hột rớt gốc vú sữa cũng thành cây vú sữa với cả mấy chục trái mướp lòng thòng, mướp mọc từ hồi Tết qua hết mùa nắng cháy cho tới tận đầu mùa mưa, giờ nào cũng thấy mướp không là mướp. Continue reading →