Chợ chiều Carnot

Place Carnot nằm ngay trước mặt gare Perrache, nơi tập trung toàn dân gypsy, vô gia cư và lúc nào cũng điểm xuyết bằng mớ cứt chó. Place Carnot có cái tượng nàng Marianne xanh lè, biểu tượng cho nền cộng hòa, đứng dầm mưa dãi tuyết ngày này qua tháng nọ. Người ta gọi đó là bức tượng Cộng hòa. Hồi chưa làm tuyến Metro, dưới chưn nàng còn có cụm ba tượng biểu tượng: Tự do – Bình Đẳng – Bác Ái mà nay đã dời ra mỗi góc một tượng.

Trước Giáng sinh, người ta dọn người gypsy, kẻ lang thang, đám ăn mày, chó (ăn mày thường sống cùng với chó) ra khỏi nơi đây rồi lấp vào bằng mấy cái kiosque bánh churros, rượu vang nóng, quà lưu niệm, trang trí xanh đỏ đón mừng Giáng sinh. Ông già Noel đã tụt khỏi mấy ống khói từ lâu rồi nên Place Carnot giờ thành cái chợ phiên. Continue reading →