OKla, Taxila, Singapora!

–    Taxi không?

–    Có. Cảm ơn.

–    Cô đi chiếc này hay chiếc kia?

–    Chiếc nào cũng được.

–    Vậy chiếc này nhé!

–    Ok.

*

–    Chào anh.

–    Chào cô. Cô đi đâu a?

–    Địa chỉ này nè!

–    Ubi. Ok la. Chỗ này gần thôi a.  Continue reading →